การพัฒนาของหัวใจของตัวอ่อนปกติเซลล์

การพัฒนาของหัวใจของตัวอ่อนปกติเซลล์กล้ามเนื้อจะเคลื่อนที่และขยายตัวทำให้เกิดการยื่นออกมาคล้ายนิ้วมือภายในห้องหัวใจช่วยในเรื่องโภชนาการของหัวใจและการเติมออกซิเจนจนถึงหลอดเลือดการก่อตัวของผนังหัวใจขนาดกะทัดรัดเรียบเนียนและแข็งไม่สามารถละลายและก่อตัวเป็นผนังหัวใจแข็งเข้าไปในห้องหัวใจซ้ายล่างที่บางลง

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ที่เกิดมาพร้อมกับอาการนี้มักจะไม่พบอาการใด ๆ แต่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวจังหวะหัวใจผิดปกติหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ซิงห์จากโครงการหัวใจและหลอดเลือดและความผิดปกติของการเผาผลาญอาหาร ความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลและพันธุกรรมที่นำไปสู่มีจำกัด ผศซิงห์และเพื่อนร่วมงานของเขาในสิงคโปร์ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต้องการทดสอบว่าโปรตีน Sema3E นั้นเชื่อมโยงกับข้อบกพร่องที่พบใน LVNC หรือไม่ Sema3E เป็นที่รู้จักกันในการเชื่อมต่อกับตัวรับเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของตัวอ่อนหัวใจ อย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของ Sema3E ในหัวใจยังไม่ได้รับการพิจารณา