ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการไหลที่ซับซ้อน

พื้นผิวของอาหารรวมถึงคุณสมบัติที่กำหนดว่าผู้บริโภคมีประสบการณ์ในการกัดและกลืนเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอาหารที่สนุกสนานมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องมีวิธีการและอุปกรณ์ที่ดีกว่าสำหรับการทดสอบเพื่อจับการเคลื่อนที่ภายในวัสดุของเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอาหารที่เป็นของเหลวที่ซับซ้อน

รูปทรงที่แตกต่างกันในห้องทดสอบและเมื่อเร็ว ๆ นี้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้รับการใช้ข้อมูลจากการทดสอบควบคู่ไปกับผลลัพธ์จากการทดสอบอื่น ๆ เช่นเทคนิคการสร้างภาพชั้นใน แต่วิธีการดั้งเดิมไม่สามารถผลิตข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับเวลาวิธีการปรับปรุงที่สามารถวัดความหนืดเชิงเส้นเชิงเส้นและเฟสล่าช้าพร้อมกันในของเหลวทึบแสง วิธีการคำนวณการหมุนด้วยคลื่นเสียงด้วยคลื่นอัลตราโซนิกพวกเขาพัฒนาโปรไฟล์ความเร็วของอาหารลงในสมการการเคลื่อนที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการไหลที่ซับซ้อน