พาณิชย์แจงผลกระทบสหรัฐขึ้นภาษีเหล็ก

พาณิชย์เดินหน้าเจรจาสหรัฐยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กไทย พร้อมแจงผลกระทบพรุ่งนี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีสหรัฐประกาศใช้มาตรา 232 เพื่อเรียกเก็บอากรสินค้าเหล็กนำเข้า 25% ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำข้อมูลและสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้าเหล็กแยกเป็นประเภทสินค้าที่มีการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการของไทยและสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขอยกเว้นจากการถูกใช้มาตรการดังกล่าวทั้งเป็นรายพิกัดสินค้าและรายประเทศ

นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐ กระทรวงฯ ได้มีหนังสือถึงผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) พร้อมหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับ USTR ในการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย – สหรัฐฯ (TIFA JC) ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2561 โดยนำข้อมูลด้านความมั่นคงมาประกอบการเจรจา เพื่อขอยกเว้นการใช้มาตรการขึ้นภาษีดังกล่าวแก่ไทย นอกจากนี้ ผู้ส่งออกสินค้าภายใต้มาตรา 232 ของไทยที่ส่งออกไปสหรัฐได้มีการประสานกับผู้นำเข้า ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในสหรัฐ เพื่อยื่นขอยกเว้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเป็นรายสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกำหนด ซึ่งบริษัทที่มีการยื่นคำขอดังกล่าวได้รับการพิจารณายกเว้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีตามที่ร้องขอแล้ว สำหรับกรณีการขอยกเว้นการถูกเรียกเก็บภาษีเป็นรายประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลการพิจารณาของ USTR ซึ่งกระทรวงฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากมีการทะลักของการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และสินค้าเหล็กลวด ผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวของไทยก็สามารถยื่นคำขอให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดและการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ได้ โดยจะชี้แจงประเด็นดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 .-สำนักข่าวไทย