สิงคโปร์ตั้งเป้าเลิกใช้รถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี 2040

สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายยกเลิกการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นเชื้อเพลิงภายในปี 2040 โดยจะหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นความพยายามหนึ่งในการลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เฮง สวี เกียต รัฐมนตรีคลังสิงคโปร์กล่าวในคำปราศรัยด้านงบประมาณของประเทศในวันนี้ว่า รัฐบาลสิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ ไอซีอี และให้รถทุกชนิดใช้พลังงานที่สะอาดมากกว่าเดิมภายในปี 2040 นายเฮง กล่าวว่า หนี่งในมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือการคืนเงินให้เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า สิงคโปร์ เคยโดนนายอีลอน มัสก์ ซีอีโอ ของบริษัทเทสลา ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า วิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในการซื้อรถยนต์ไว้ใช้งาน และมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่มากนัก คำประกาศดังกล่าว ทำให้สิงคโปร์เป็นอีก 1 ประเทศ เช่นเดียวกับ นอร์เวย์ อังกฤษและอีกหลายประเทศในการตั้งเป้าหมายชัดเจนในการลดการใช้รถยนต์ประเภทไอซีอี ที่ก่อมลพิษทางอากาศ