เส้นทางมิลฟอร์ดที่ทะเลสาบเทอาเนาอันสวยงาม

เริ่มต้นเส้นทางมิลฟอร์ดที่ทะเลสาบเทอาเนาอันสวยงาม The Sound ยังเป็นจุดสิ้นสุดของ Milford Track 53 กิโลเมตรอัญมณีในมงกุฎของ”Great Walks” ของกรมอนุรักษ์ชุดของเส้นทางเดินป่าบำรุงรักษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็น ประเทศที่ดีที่สุดและไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นพื้นที่ชมวิว DOC ยังจัดการห้องโดยสารที่สะดวกสบายและมีอุปกรณ์ครบครัน

ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากดำเนินการในระบบการจองเพื่อจัดการหมายเลขผู้เข้าชม เส้นทางมิลฟอร์ดเริ่มต้นที่หัวของทะเลสาบเตอาเนาซึ่งสามารถเดินทางได้โดยเรือเฟอร์รี่หรือปีนเขาดอร์พาสจากถนนมิลฟอร์ดซาวด์ ในทำนองเดียวกัน Sandfly Point ที่จุดสิ้นสุด Milford Sound สามารถเข้าถึงได้ทางทะเลเท่านั้น